Llista de productes per proveïdor La Grana

La Grana opera en exclusiva dins del sector agroalimentari ecològic on ens avala una experiència continuada de més de 30 anys, tenim clients en tot l'estat Espanyol i la nostra activitat es basa en l'elaboració de farines i sèmoles de diferents cereals i llegums, i també en la comercialització d'un ampli ventall d'aliments ecològics (més de 700 referències). Tots els nostres productes estan avalats pel CCPAE ( Consell Català de la Producció Agrària Ecològica). L'esforç de La Grana està en oferir aliments amb les màximes garanties i transparència pel que fa a l'origen es refereix (traçabilitat dels aliments) prioritzant els que siguin d'origen local. A part d'oferir un bon producte, a La Grana també pensem que és important l'economia en el preu , que fa possible l'accés per part de més consumidors i ajuda per tant a fer créixer un sector productiu respectuós i compromès amb el medi ambient i amb la salut de les persones.